Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
28204
Sted- og lokalitetsnummer
030607-14
Anlæg
Gravgenstand, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 18-4 1942, Kalundborg. Høj, "Knoldebjerg", 2 x 13 m, afgravet fra alle sider. Hul- let overflade. Græsklædt i ager.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en aflang Banke ligger en ret vel bevaret Høi. Denne, som har en mindre Nedgravning i Toppen, er af aflang Form, med størst Længde i NV-SØ, ca. 16' høi og 50-75' i Tværm. Randsten sees flere Steder, paa en enkelt lille Strækning staa de meget tæt ved hverandre og næsten i ret Linie. En Guldfingerring angives at være fundet i denne Høi. Bevoksning: 1983: Græs
1892
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Knoldebjerg", 2 x 13 m., afgravet fra alle Sider. Hullet Overflade. Græsklædt i Ager.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor2 november 1983: Høj, "knoldebjerg". Højen er afgravet til alle sider, op langs højens sider ses mange håndstore sten. Langs højfoden er flere sten fra randstenskæden synlige. Mod nord og syd ses store åbne kratere i højsiderne. Ifølge ejeren Marius Petersen er de store skader i højens nordlige og sydlige sider forvoldt af personer fra sommerhus- området, der graver/piller i højen og ved børns leg. Ejeren har forsøgt at hegne højen (sidste gang med dyrehegn) men uden resultat. Hegnet blev bare brudt ned. Der bør evt. rettes henvendelser til grundejerforeningerne "Knoldebjerg" og "Svalegården, hvor de fleste mennesker, der øver hærværk, kommer fra. Hullerne skal fyldes til med grus/sand. ** Seværdighedsforklaring ** Usædvanlig flot beliggende høj på bakkedrag hvor der er udsigt over det meste af Sejerø. Adgangsforholdene er vanskelige. *** Nyberejsningstekst *** 20 august 1984: Gravhøjen "knoldebjerg" restaureredes i dagene fra d.14 - 17 august 1984. En stor slidskade på nordsiden, med synlig stenlægning, restaureredes med græstørv. En tilsvarende mindre på højens nordvestside restaureredes på samme måde. På højens sydside sås en større kreaturskade, der var ved at gro til igen med græs. denne blev der ikke foretaget restaurering på. Efter restaureringsarbejdet indhegnedes gravhøjen med 140 cm. galvaniseret dyrehegn, sat på trykimprægnerede hegnsstolper. hegnet blev opsat ca.1 m. fra højfoden. Tegning forefindes af gravhøjen med både de restaurerede og ikke restaurerede områder. Bevoksning: 1983: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links