En oksekærre har gjort ophold ved Ravnkilde ved foden af Rebild Bakker, hvor Gravlev Kirke skimtes i baggrunden mod nordvest. Inden den blev udtørret i 1800-tallet, strakte Gravlev Sø sig herfra og helt til Lille Blåkilde i nord. Søen blev genskabt fra omkring 1990, men med et areal, som kun er ca. det halve af den oprindelige søs. Foto fra 1880-90.
.

Den lavvandede Gravlev Sø ligger i Gravlevdalen nordvest for Rebild Bakker og umiddelbart øst for landsbyen Gravlev. Oprindelig havde Gravlev Sø et areal på 50-60 ha, men blev i 1800-tallet gradvis udtørret for at tilgodese det lokale landbrug. Fra omkring 1990 genopstod søen. Det var dog først ved iværksættelsen af et naturprojekt til ca. 11 mio. kr., at søen 2008-09 fik sin nuværende størrelse på 27 ha.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande