Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513512
Sted- og lokalitetsnummer
060405-151
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lav høj, af sten og jord, 1,5 x ca. 15 x 12 m. Afskåret i S-siden af markvej, og foden afpløjet på de andre 3 sider. Bevokset med træer ved markvej.

Undersøgelseshistorie

1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLav Rundhøj af Sten og Jord, liggende ud til Markvejen fra Gaarden mod Nordøst. Bevokset med Træer. Afskaaret i Sydsiden af Markvejen. Paa de andre 3 Sider er Foden afpløjet. Højens Tvm. ca. 15 x 12 m, dens Højde 1 1/2 m.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj i ager, 1 x 11 m. Stærkt ødelagt. Rektangulær form. Ligger på flot placeret på en højning. Rektangulært 17 NØ/SV x 15 m SØ/NV. Dyrkningsfrit område omkring højen. V og NV højfoden synes velbevaret her. 5 synlige randsten ved SØ fod. 2 randsten stærkt ødelagt fra udgravning fra S og SØ. også let afgravet ved Ø og V siden. Udgående fra midten af højen en 3,5 m bred grøft modN, 0,3 m dyb. Større sænkning efter udgravning midt i højen, 5 m i dia., 0,3-0,5 m dyb. Flere sten 0,3-0,4 m store synlige på toppen af højen. I indgravningen fra S synes det tydeligt at højen er opbygget af sten. P.g.a. afpløjning står røsen nærmest på en sokkel. En mængde marksten henligger langs højens S og SØ fod. Flere gamle stenbunker også en del marksten på V og Ø siden, samt en dynge amåsten på N-siden. Højen er bevokset med kirsebær, ask, tjørn, eg og hasselbuske, især mange unge kirsebær og hasselbuske. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links