oversigt, set fra SØ
.
oversigt, set fra NNØ
.
oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Odsherred Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
292381
Sted- og lokalitetsnummer
030412-49
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst *********************************** Røse. 0,8 x 12 m. Noget udflydende og med noget ujævn overflade.

Undersøgelseshistorie

1874
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne skov, som væsenlig bestaar af Naaletræer, er endnu saa ung og tæt, at det er vanskeligt at finde og med Bestemthed paapege de Gravhøje, den indeslutter. Dog synes disses Antal, afsat paa Kortet at være 10. Nr 11 er tvivlsom. Nr 3 er næsten helt ryddet. I Nr. 1 og 10 er fundet Potteskaar.- De sydøstligste Høje ligge paa et meget bakket Terrain kaldet "Ravnebjergene".
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSløjfet.
1967
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAfventer tekst og oplysninger om fredning
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links