Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533517
Sted- og lokalitetsnummer
060203-110
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Lille toppet røse, 7 m i tværmål. Ca. 30 m SV for sb. 109. Lynggroet i rand af ager. Lav røse, 0,50-0,75 x 13 m. Ca. 40 m VSV for ovennævnte røse. Lynggroet, omgivet af ager.

Undersøgelseshistorie

1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTo Stenrøser [sb.nr.110A-B], den ene noget toppet [sb.nr.110A], den anden mere bred og flad [sb.nr.110B].- Bevoksning: 1986: Græs
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille toppet Røse, 7 m i Tvm. ca. 30 [meter] SV for [sb.] Nr. 109. Lynggroet i Rand af Ager.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor5335-17a: Lille røse, lidt forgravet i sø-siden, ellers velbevaret. 0,6 x 9 x 8 m. Enkelte steder anes stenfylden. To store sten ses ved højens nv-rand uden for denne. Er den nordøstlige af 2 røser under samme nr. og på samme jordlod som nr. 18 (skålsten). 5335-17b: Den sydvestlige af to røser under samme nr. 0,6 15 m. Noget ujævn og forgravet men dog med en ret pæn, hvælvet profil. Stenfyld synlig i s-siden. Rundt langs højens nordvestlige fjerdedel ses 4 sten, 1-2 m store, udgørende en del af en cirkelbue. Det er dog tvivlsomt, om stenene har nogen primær relation til røsen. Bevoksning: 1986: Græs
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterIndmåling med GPS. Lille nedgravning i højens sydside. Afstanden til sbnr. 110B er 67 m, og ikke "ca. 30 m" som angivet af Albrectsen 1943.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiVed den vestlige af de to røser ses på afstand to store sten, som ikke har noget med fortidsmindet at gøre. Ved den østlige af de to røser ses ingen sten, men ca. 10 m SØ for denne røse findes en bunke nydeponerede marksten.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links