Oversigt, set fra NV
.
Toppen, set fra N
.
Oversigt, set fra NNØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
51357
Sted- og lokalitetsnummer
060405-141
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 14 m. Den vestlige del overpløjet. I skel mellem mark og skov. NMI: Lille rundhøj ............ De bevarede to trediedele ligger i skoven på matr.nr. 7a, den vestlige del er overpløjet.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lille Stenhøi eller stor Stenrøse - 46 Fod i Tværmaal og ca 3 Fod høi. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Rundhøj, ca. 14 m i Tvm. 1.50 m høj. I Skel mellem Mark og Skov. De bevarede to Trediedele ligger i Skoven paa Matr. Nr.7 a, den vestlige Del er overpløjet.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj i skov. 1,3 x 11 m. Virker højere set fra S af V-lige del. Afskåret 3-4 m. Stejl skråning mod dyrket mark. Højen ligger lige inden for skovgrænsen. Skovgrænsen markeret af skeldige af jord og sten. Diget går henover den V-lige højfod, ca. 2 m fra ageren. Diget dækker en del af en gammel nedgravning, 1½ m NS x 2 m ØV x ½ m dyb. Flere sten er blotlagt i nedgravningen. Ligeledes mange små sten i højens overflade. Højen er afpløjet til alle sider. I skoven omkring højen ses flere dyrkningsterasser. Lidt kvas henligger ved højens SØ fod. På V-siden en del marksten ved højfoden. Højen bevokset med mange unge avnbøg og enkelte egetræer. Bevoksning: 1985: Græs og Løvtræer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links