Oversigt, set fra Ø
.
Oversigt, set fra NNØ
.
Oversigt, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513429
Sted- og lokalitetsnummer
060106-151
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, 0,6 x 11 m. På toppen ses en 0,5 m stor sten. I røsens NV side indgravning fra højfod, 3,5 x 5 m og 0,5 m dyb. På Ø højside mange mindre sten synlige. Den V højside noget ujævn af rodvælter.

Undersøgelseshistorie

1985
Museal besigtigelse - Bornholms Museum
1985
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse ca. 70-80 cm høj, nuværende diameter ca. 10 m. Større indgravning i vestsiden, mindre i østsiden. Oprindelig sandsynligvis større, snarest 15-16 m, idet der ses rester af den oprindelige højfod, eller en tilhørende stenlægning på nord- og østsiden. Beliggende i skov i kanten af nyplantning. På højen står enkelte mellemstore birke- og grantræer.
1985
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse i skov, 0,6 x 11 m, knap så høj set fre S. Større indgravning i S og NV siden. Fra højfod ca. 5 m ØV x 3,5 m, indtil ½ m dybt. Større sten ½ m stor synlig på røsens top. Højens V-side noget ujævn p.g.a. rodvæltere, mange sten synlige på Ø-siden, 0,2-0,3 m store, også stenlægning Ø for højfoden muligvis tilknyttet røsen. SV-siden noget tildækket af gamle grankviste, større sten synlige på V-siden. Bevokset med røn, birk, ask og ca. 20-årige gran, enkel ung eg. Underbevoksning af blåbær og brombær, unge røn og asketræer. Ny plantning 2-3 m omkring højfoden mod S og Ø. Gammel skov mod V. Ejer: Hasle kommune Toftelunden 1 3790 Hasle 03-964093 Bevoksning: 1985: Græs, Løvtræer og Nålekrat/-træer
1988
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links