Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533456
Sted- og lokalitetsnummer
060305-115
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røse, tæt V for 5334-57, ca. 0,5 x 6 m. Let afgravet fra N. Lav sænkning over toppen. Træbevokset i krat.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en med Egekrat bevoxet naturlig Bakkeskraaning, Kratbakken kaldet, ligge enkelte Røser eller Gravsteder [sb.115A-115C].... Bevoksning: 1985: Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRøse, tæt V for foregaaende [sb.115B], ca 0,5 x 6 m. Let afgravet fra N. Lav Sænkning over Toppen. Træbevokset i Krat.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLav høj beliggende på den vestlige ende af en lav ås, hvis vestligste del er forsvundet i en gammel råstofgrav. 0,6 x 9,5 x 8,5 m. Bevoksning: 1985: Løvtræer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links