Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
5234117
Sted- og lokalitetsnummer
060305-480
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglysning 1991: ***************** Røse. 0,3 x 6 m. Flad. Tangerer røserne løbe-nr. 6 og 10.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøse, 0,3 x 6 m. Flad høj, tangerer både 5234:6 og 10. S-del ujævn antagelig p.g.a. gamle rodvælter. Svag sænkning i top ellers uskadt. Flere sten synlige på højen. Bevokset med unge røn og hyld. Flere væltede graner dækker en del af højen. Indgår i arealfredning 5234:109-136. Bevoksning: 1985: Løvtræer
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterGravrøse
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links