Oversigt set fra N
.
Oversigt set fra SV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
181323
Sted- og lokalitetsnummer
140711-124
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Stentue. Vestsiden noget beskadiget. I hede og lyngklædt .

Undersøgelseshistorie

1948
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidStentue, Vestsiden noget beskadiget. I hede og lyngklædt. Tingl 7/5 49Lille Stentue. Vestsiden noget beskadiget. I Hede og lyngklædt. (Ligger SV for Sb. 45). [[Fredet]] Bevoksning: 1991: Mos og Græs
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1991
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorGræbevokset rydningsrøse på kreaturmark. Adskillige hovedstore til mandløftestor sten i østlige halvdel, samt på marken omkring. Vestlige halvdel delvist overpløjet i gl. tid hvor området er opfuret i N-S gående retning. Ligger på et forhistorisk markfelt med synlige Ø-V gående af de naturlige bakkeskråninger. Imod Vest af ager ca. 15 m. V for 1813:22. §53, Jvf. 1813:22. Bevoksning: 1991: Mos og Græs
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links