Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312015
Sted- og lokalitetsnummer
030103-42
Anlæg
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,5 x 15 m. Græs- og tjørneklædt i ager. På top tre stør- re sten, hvoraf en med skåltegn. Flere huller gravede i høj- siderne. I NV-hjørne en vandcementbeholder.

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid5 "Ahlhøje" [sb.41-45],......[sb.43-44]: To af de andre ere meget stenfyldte, oveni den ene danne Stenene en rektangulær Indhegning 35' l i NV-SØ 26' br, indenfor hvilken ligger spredt 3 store Stene, den ene med 7 skaalformede Fordybninger. De have ikke Udseende af at være Rester af et Dyssekammer, den ene er en 6' h. bautastensformet Sten. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 1,5 x 15 m. Græs og tjørneklædt i Ager. På Top tre større Sten, hvoraf en med Skaaltegn. Flere Huller gravede i Højsiderne. I NV Hjørne en Vandcementbeholder.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStørre høj. I toppen ses 4 store sten hvoraf den ene har mange skåltegn. Højen er afgravet til flere sider. I en nedgravning mod NØ ses i siderne mange håndstore sten. Bunker af marksten ses ved højfoden . De er ikke påtalt, da de er af ældre dato. Gammel cementvandbeholder ses mod NV. Mål: 3,2x19x14,4 m. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende midt på mark. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Bør plejes.
2012
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links