Oversigt, set fra Ø
.
Oversigt, set fra Ø
.
Oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
503446
Sted- og lokalitetsnummer
060101-99
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Undersøgelseshistorie

1884
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Stenhøj, 25 Alen i Diameter, der er gravet i Toppen, hvor der ligger en omstyrtet Bavtasten, 3 Alen lang, men ikke smukt formet. Ved Foden af Højen mod Sydvest ses 3 smaa aflange Firkanter, den ene 4 x 3, de to andre hver 3 x 2 Kv.Alen. Fremdeles: lidt vest for Højen først en lille Røse, derpaa en større (10 Al. i Diameter) og saa igjen to mindre, lidt nordøst for Højen en omtrent firkantet Røse og Spor af flere flade Firkanter, endelig sydøst for Højen Spor af mindst 1 større Firkant (forstyrret) og 1 stor Røse.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAreal, 70 m l, 70 m br, hvorpaa findes Røse, 2 x 16 m, med omfalden Bautasten paa Toppen. Hul i Toppen. Omkring Røsen mange Grave, delvis sløjfet af Bevoksning, dels Stenlægninger, dels Røser, lyngklædt i Have.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - KUAS, Fortidsminder
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiRøse/gravhøj, ”Enghavegård A” En røse/gravhøj 16 meter i diameter og 140 cm høj set fra øst, 160 cm set fra sydsydøst og 100 cm set fra sydvest. På toppen ses en væltet bautasten 190 cm lang 70 cm bred og 50 cm tyk. Ligger i have indenfor et område markeret med fire fortidsmindesten i granit.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Stensætning

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links