Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390715
Sted- og lokalitetsnummer
200402-20
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1900 e.Kr. - 1999 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matrikel: Hyrup II, art.nr.13, bd.I, bl.15, kortbl.13, prcl.35/27. Høj af "Kornerhøje", 2 x 30 m. Meget hullet og forgravet. En del af beskadigelserne, der alle nu er tilgroet, synes at stamme fra løbe- grave! Bevokset med græs og gran i hjørne af ager. Fredningsværdig på sin plads.

Undersøgelseshistorie

1928
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj. 2.25 M. høj, Diam. 18-19 M. Bevokset med Eg. Midten helt udgravet. Det hele synes at have været een stor Stendynge, delvis af ret store Sten paa indtil 40 Cm., de ses i Brinken mod Vest og Syd i c 9 Ms Længde. Ved Midten sagde Ejeren dog, at det mest havde været "løse Sten". I Ager. ... 20-22 kaldes Kornerhøje.
1956
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, af "Kornerhøje", 2 x 30 m. Meget hullet og forgravet. En del af beskadigelserne, der alle nu er tilgroet, synes at stamme fra løbegrave. Bevokset med græs og gran i hjørne af ager.
1956
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1966
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links