Oversigt, set fra Ø
.
Oversigt, set fra V
.
Oversigt, set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523433
Sted- og lokalitetsnummer
060305-46
Anlæg
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Brandplet, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

FRITEXT FOR FREDNR = 5234-33 ********************************************* Høj, 1,25 x 12 m. Hele midten bortgravet i et ca. 4 m bredt hul helt til bunds, og med åbning mod V. Eftergroet. Krat- bevokset i ager. Tinglyst 1989 med følgende tekst: Høj, 1,25 x 14 m. I centrum stort, ca. 0,9 m dybt krater, hvori ses en kreds af 0,4 m store sten. Fra krateret mod højfod i NV en gammel indgravning..

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn stor og nogle mindre Røser paa en Klippeknold sydøstlig fra Gaarden. Eieren paastaar desuden, at der i Nærheden af disse findes en lille Brandpletsplads, der imidlertid er ødelagt ved Pløining. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1,25 x 12 m. Hele Midten bortgravet i et ca 4 m br. Hul helt til Bunds, og med Aabning mod V. Eftergroet. Kratbevokset i Ager.
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStenhøj. 14 x 1-1,25 m høj, beliggende på højdedrag. Stort krater midt i, 6 m i dia., 0,9 m dybt. 0,4 m store sten synlige i en kreds i kraterrøsens indre, mulig indre stenkreds. Oprindelige dia. vanskelig at fastslå. Ydre terassekant omkring højfod skyldes antagelig kreaturslid. Gammel indgravning fra NV har fjernet hele højens centrale del. Kun enkelte mindre sten tilbage i bunden af krateret. Jorddynge N og S for indgravningen. Sænkninger i N og på SØ siden af volden antagelig fra gammel rodvælter. Matr. 73a, ejer: Henry Viborg Kannikegård Tingstedvej 3, Vestermarie tlf: 03-999050 Enkel klynge kirsebærtræer midt i krateret samt enkelte træer på NV og NØ-delen af volden. Ellers kun rønnebærtræer på volden. Begyndende brombærkrat på S-del, ellers for størstedelen græsklædt. Ny rævegrav i volden ved indgravningen i NØ. Gammel dyrkningsterasse SSV/NNØ. Tæt V for røsen fodringsbur ca. 25 m Ø og 20 m V for røsen. Bevoksning: 1986: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFr.nr. 5234:33: Høj, 1,25 x 14 m. I centrum et krater med en kreds af sten. Fr.nr. 5234:105: Røse, 0,3 x 6,5 m. I centrum et krater i hvis nordlige side ses 2 større sten. Fr.nr. 5234:106: Røse, 0,2 x 4,5 m. I SV en større sten.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links