oversigt, set fra VSV
.
eroderet højside, set fra nordvest
.
oversigt, set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
312044
Sted- og lokalitetsnummer
030103-30
Anlæg
Gravrøse, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3120:44 Gravhøj. 10 x 11,75 m, oval i nord-sydlig retning. Højde 70 cm set fra syd og øst, 115 cm set fra vest og nord.

Undersøgelseshistorie

1881
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Tornebjerg-Banken 3 [sb.30-32] tildels bortgravede Høje, for en stor Del ophobede af Sten. Der er fundet Urner med Ben og smaa Bronzesager.
1881
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAfventer tekst og oplysninger om fredning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2011
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Museal besigtigelse - Roskilde MuseumGravhøjen ligger på en bakkekam ca. 180 meter VNV for stendyssen med frednings nr: 312028. Bakkekammen er øst-vest orienteret. Terrænet falder stejlt mod nord og til dels syd. Gravhøjen ligger i den vestlige ende af bakkekammen. Højen er lettere oval, spidsoval mod syd, måler 10 m i øst-vest retning og 11,75 m i nord-syd retning. Formen skyldes formodentlig at der er blevet gravet i den tidligere. Overfladen på toppen er ujævn. Højden måler 70 cm set fra syd og øst og 115 cm set fra vest og nord. Højen er bevokset med krat og brombær, som især er tæt på den nordlige side. Den nordvendte højoverflade er eroderet og flere sten i størrelsen 30 til 50 cm stikker ud af side og top.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Gravrøse

Røse, gravhøj bygget af større og mindre sten, på svensk også kaldet rør, på engelsk cairn. Røse har vid udbredelse i tid og rum, fra stenalderens megalitgrave til bronzealderens og jernalderens høje. I Danmark findes røser især på Bornholm. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links