Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431133
Sted- og lokalitetsnummer
230302-270
Anlæg
Gravsten, Nyere tid (dateret 1849 e.Kr. - 1913 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk gravsten fra 1864. Sten med poleret forside, 1,3 m høj, 70 cm bred 40 cm dyb. Beskrivelse anlæg: Stenen står sammen med 4311:34, Raben nr. 15 i et lille indhegnet anlæg med perlegrus og krybende taks. Anlægget måler 9 X 9 m. Indskrift: Guldskrift, almindelig. Her hviler 6 tapre danske Soldater som faldt den 18. April 1864 Beliggenhed: Anlægget ligger ud for Åbenråvej 14.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterKrigergrav.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links