Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4311137
Sted- og lokalitetsnummer
230302-234
Anlæg
Gravsten, Nyere tid (dateret 1849 e.Kr. - 1913 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk gravsted fra 1864. Kantstillet sten af sandsten bestående af hovedparti, kapitæl med marmorkors og sokkel på to-trins fodstykke med foranliggende stenplade. Stenen er i alt 3,2 m høj. Under kapitælet er en smal afrundet marmorplade med inskription. Hovedpartiet er nærmest rektangulært, 60 cm bredt og 30 cm dybt. På facaden, der vender mod gaden i nord, er en stor, indlagt marmorplade med inskription. Fodstykket nederste trappetrin måler ca 50 x 107 cm. Beskrivelse anlægget: Monumentet står i lille grusbelagt anlæg, der mod syd afgrænses af en række taks-træer, mod øst og vest af en hæk og mod nord af en række kantstillede, mindre sten. Foran monumentet-lidt øst for-står en lille busk klippet i firkant. Indskrift: Sort skrift, navne i fraktur, i øvrigt skønskrift, "efterskriften" dog med almindelig skrift. På pladen under kapitælet: DETTE MINDE SATTES 1870 På hovedparties marmorplade: HVILESTED FOR 25 DANSKE SOLDATER, SOM FALDT I EN HAARDNAKKET KAMP FOR FÆDRELANDET DEN 17. MARTS 1864 IMOD 2. BATAILLON AF 8´DE BRANDB. INFAN. REG 7´DE INFANTERI REGIMENT VAABENMESTER L.E. AUG. KOLBE MENING J. HANSEN N.CHR. LARSEN H. JØRG. JØRGENSEN P. JUL. SØRENSEN højre spalte RASM. PETERSEN H. FRANDSEN N. MEYER --- 8´DE INFANTERI REGIMENT, TO UNDERCORPOR. H. CARL HANSEN MENING NIELS PETERSEN HANS LAURITZEN CHR. ANDERSEN MADS SØVNDAL NIELS CHR. NIELSEN H. PEDERSEN OLE CHR. JENSEN, højre spalte OG CHR. P. JENSEN P.P. CHRISTENSEN N.P. CHR. NIELSEN CHR. GUNDORPH ERIK CHR. MADSEN F. SENIUS HASSING P. CHR. MIKKELSEN CHRISTEN SØRENSEN PETER CHR. POULSEN DERPAA HAVDE VI KIENDT KIRELIG HEDEN, AT DE SATTE LIVET TIL FOR OS Beliggenhed: Anlægget ligger på den sydlige side af Dybbøl Bygade i Dybbøl landsby.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterGravsten.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links