4211-64-1 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421164
Sted- og lokalitetsnummer
230304-187
Anlæg
Gravsten, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk gravsted fra 1864. Lille, hvid marmortavle, ludende mod en lav sten, kronet af hvidt marmorkors. Tavlen er 40 cm høj og 31 cm bred. Beskrivelse anlæg: I lille grav med vedbend, omsluttet af betonkant, 1 x 1,5 m. Indskrift: Sort skrift, almindelig. HER HVILER J.F.G. SCHLEGEL, LIEUTNANT VED 3DIE REGIMENT, SAARET D.29. JUNI D. 1. JULI 1864 *** Historik *** Graven passes af Kirkegården. Området ved og omkring de danske krigergrave er reguleret og udlagt med græs og fremtræder nu som en mindelund. Samtlige grave vil blive istandsat i 1987.(Forsvarsministeriets fortegnelse). Johan Georg Frederik Schlegel, født i Klampenborg 1843, var ansat i Toldvæsenets tjeneste. 1862 blev han Reserveofficer og ansattes som sekondløjtnant ved 3. Bataillon. 1863 var han toldfuldmægtig i Køge og den 4. december samme år rykkede han ud med sit regiment til Slesvig. Han deltog i Dybbøls forsvar og i kampen på Als. I den heftige kamp om Berthelsens gård i Kær blev han dødelig såret. Han førtes til det prøjsiske lazaret på Sandbjerg, hvor han døde dagen efter. Den 4. juli fandt jordfæstelsen sted (se mindesten 4212:43, Raben nr. 287).

Undersøgelseshistorie

2005
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2014
Museal besigtigelse - Haderslev Museum

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links