Skagerrak og Kattegat mødes ved spidsen af Grenen, hvor besøgende kan stå med et ben i hvert farvand.

.

Den yderste spids af Skagen Odde kaldes Grenen og er en sandpynt, som strækker sig mod øst og nordøst. Oddens nordligste punkt ligger imidlertid midt på Nordstrand, som er en ca. 150 m bred, forblæst forstrand. Hvor kystlinjen buer sydøstpå, bliver forstranden til en stadig bredere sandstrand, der ender ved Grenen Kunstmuseum og forfatteren Holger Drachmanns grav.

Bag de hvide kystklitter og klemt inde mellem lange, tilgroede klitrækker ligger flere smalle, fugtige lavninger. Dette rimme-doppe-landskab er mere markant end det, der ses ved Råbjerg Mose længere mod syd. Dopperne er næsten alle vandfyldte, groet til med tagrør og omgivet af pilekrat, mens rimmerne stedvis er stejle, smalle rækker af enten grå klit eller grønsværsklit.

Selv om plantelivet i dette barske landskab er ret artsfattigt, rummer det en række sjældne planter. Her vokser bl.a. mosetroldurt, klitkambunke, strandmandstro og sandstar. Den for Danmark endemiske nordisk øjentrøst har et af sine få voksesteder her. Strandtudse yngler talrigt i de yderste, nydannede lagunesøer, og hugorm er almindelig i klitterne og på heden.

Om foråret er Grenen et af Nordeuropas allerbedste steder at se fugletræk. Området er især berømt for sit rovfugletræk. I marts-maj trækker arter som musvåge, hvepsevåge, fjeldvåge, blå kærhøg, hedehøg, spurvehøg, fiskeørn, vandrefalk, dværgfalk og lærkefalk talrigt hen over Skagen Odde. Af og til ses sjældenheder som kongeørn, lille skrigeørn, aftenfalk, jagtfalk og sort glente. Mange trækkende småfugle raster desuden i krattene. Her kan man se de fleste almindelige småfugle sammen med sjældenheder som lille fluesnapper, karmindompap og pirol. Dansk Ornitologisk Forening har drevet fuglestation på Skagen Odde siden 2008 og foretager ringmærkning af småfugle hvert forår og efterår.

I 1940 blev 262 ha af Grenen fredet. Fredningen blev udvidet i 2007, så den nu omfatter 670 ha af Grenen og 1.000 ha af de omkringliggende havområder. Grenen er desuden en del af habitatområdet Skagens Gren og Skagerrak.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster