Parcelhuskvartererne rejser sig bag Grindsted Engsø på vestsiden af Grindsted. Den bynære sø blev anlagt 1971‑72 som renseanlæg for Grindstedværket, hvilket fortsatte frem til 1997, hvor tilledningen af spildevand ophørte. I dag fungerer søen hovedsagelig som et rekreativt område, om end indholdet af tungmetaller i søbunden stadig er så højt, at badning, surfing og sejlads er forbudt.
.
Bådebroen slår et skarpt knæk i det sydvestlige hjørne af Grindsted Engsø, hvor skyerne spejler sig i den let krusede vandoverflade. Trods sin idylliske fremtoning sætter indholdet af kviksølv og andre tungmetaller dog begrænsninger på søens rekreative anvendelse. Allerede inden anlæggelsen af søen var engene i området belastet med kviksølv fra Grindstedværket, og efterfølgende er der sket en yderligere tilførsel af bl.a. tungmetaller. I dag er søen dog i bedring.
.

Med ca. 30 ha er Grindsted Engsø kommunens største sø. Trods sin idylliske fremtoning sætter indholdet af kviksølv og andre tungmetaller dog begrænsninger på søens rekreative anvendelse. Allerede inden anlæggelsen af søen var engene i området belastet med kviksølv fra Grindstedværket, og efterfølgende er der sket en yderligere tilførsel af bl.a. tungmetaller. I dag er søen dog i bedring.

I en årrække modtog Grindsted Å stærkt forurenet spildevand fra Grindstedværket, hvilket betød, at åvandet bl.a. blev forurenet med kviksølv og andre tungmetaller, som blev ført videre ned gennem Varde Åsystemet. Med anlæggelsen af den ca. 30 ha store Grindsted Engsø 1971‑72 i den vestlige udkant af Grindsted blev det muligt at rense spildevandet, inden det fortsatte ud i Grindsted Å, og frem til 1998 fungerede søen som renseanlæg for værket. Tilledningen af urenset spildevand betød dog, at søvandet op gennem 1980’erne og 1990’erne blev mere og mere uklart, mens miljøskadelige stoffer langsomt hobede sig op i bundslammet.

I 1997 ophørte tilledningen af spildevand, og i 1998 blev der etableret et nyt åvandsindtag. Selv om det forbedrede søens tilstand, var vandet stadig uklart, og i et forsøg på at bedre sigtdybden blev der 2003‑07 opfisket 5 tons skaller og brasener fra søen. Forsøget blev gentaget 2018‑20, hvor der blev fjernet yderligere 6 tons skaller og brasener.

Grindsted Engsø er i dag i moderat økologisk tilstand, om end kviksølvindholdet i bundsedimentet og søens fisk stadig er for højt. Selv om lystfiskeri er tilladt, må de fangede fisk derfor ikke spises, ligesom der er forbud mod badning, surfing og motorsejlads.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Billund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande