Grindsteds sene udvikling til stationsby betød, at byens arkitektur i høj grad blev præget af Bedre Byggeskikbevægelsen. Heinrich Wencks stationsbygning fra 1916 er inspireret af de vestjyske herregårde med røde sten, mansardtag og valmede gavle. Den udgør toppunktet i en trekant bestående af Banegårdsvej, Borgergade og Jernbanegade, der er den gamle stationsbys kerne.

Grindsted Vandtårn fra 1931 på Banegårdsvej er et vartegn for byen med sin historicistiske udgave af Bedre Byggeskik. Grindsted Apotek i Borgergade er tydeligt inspireret af herregårdene med kalkede mure og tårn. Gaden har undergået en del forandringer i de senere år, hvor formlen med butikslokaler i stueetage og bolig i 2‑3 etager ovenpå har været normen. Den gamle stationsbys hotel i Borgergade 1 er især værd at bemærke for interiøret omkring trappeopgangen. I Vestergade 1 ses en tyskinspireret bygning fra 1915 med spidse, høje gavle og bindingsværk. Jernbanegade 1 var oprindelig en bankbygning, hvilket er markeret ved husets soliditet og nyklassicistiske udtryk.

Industribygninger er i dag stort set fraværende fra det centrale Grindsted. Øst for den nedlagte jernbanelinje findes stadig Grindstedværket. Arealmæssigt er det en af landets største industrivirksomheder. Den er opført fortrinsvis i røde sten og i elementbyggeri, og det samlede indtryk er velordnet og planlagt.

Byens privatboliger er domineret af tæt-lavt byggeri. Villabyggeri fra ca. 1930‑50’erne ses for det meste i byens vestlige del. Denne tendens fortsatte fra slutningen af 1990’erne, hvor Engsøparken kom til at udgøre et helt kvarter af arkitekttegnede villaer. Etagehusbyggeri ses kun i mindre skala i byen. Tingparken (1962‑70) af H.C. Møller er det største eksempel.

Søndre Skole (1954) og Vestre Skole (1969) er to fine repræsentanter for efterkrigstidens centralskoler, hvoraf især Vestre Skole imponerer med sit interiør. Grindsted Gymnasium (i dag: Grindsted Gymnasium & HF) af Richter & Gravers blev indviet i 1964. En tilbygning kom til i 1993, og omkring årtusindskiftet blev den udsmykket af Michael Kvium. I Tinghusgade 15 ligger MAGION Kultur- og Idrætscenter fra 2012, hvis indre står i rå beton bag facader i glas og røde sten. Rådhuset i Grindsted blev ombygget til rådhus for den nye Billund Kommune af Årstiderne Arkitekter A/S i 2015.

Videre læsning

Læs mere om Grindsted

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur