En del af menigheden erklærede sig I 2020 utilfreds med det maleri, der i 11 år havde prydet den gamle altertavle i Uggeløse Kirke. Det var anskaffet af kirkens menighedsråd og skabt af kunstneren Anette Harboe Flensburg. Det forestiller en spejlet vindeltrappe foran et vindue ud mod naturen. Det nye menighedsråd fandt det anstødeligt, at kunstneren ikke selv var personligt kristen. Man var parat til at anskaffe et nyt og ret bekosteligt altertavlemaleri af Arne Haugen Sørensen, men stiftsøvrigheden gav i 2021 afslag på bevilling af denne udskiftning. Menigheden fortsætter sin kamp for den nye altertavle. Hvis kirken får den, vil Anette Harboe Flensburgs maleri dog blive ophængt andetsteds i kirken.
.

Konservatismen og biblicismen hos de vakte fik N.F.S. Grundtvig til at bryde med vækkelsesbevægelserne. Han fordrede oplysning og frihed til det fælles bedste. Det var elever og tilhængere af Grundtvig, der sluttede sig sammen i det, man kaldte grundtvigianismen, der prægede dele af kirkelivet og højskolelivet, men som også fra 1860’erne organiserede sig politisk i Det Forenede Venstre. Gennem adresser til Rigsdagen fremsatte grundtvigianerne i sidste halvdel af 1800-tallet deres politiske og ikke mindst kirkepolitiske frihedskrav. Ved Grundtvigs død i 1872 blev hans menighed i Vartov videreført af C.J. Brandt, men den splittedes i 1890 i to menigheder, Vartovmenigheden og Københavns Valgmenighed.

I begyndelsen af 1900-tallet havde grundtvigianismen som kirkelig retning en væsentlig politisk og kulturel indflydelse i landet med Jacob Appel som kultusminister og kulturelt med forfattere som Jakob Knudsen og kunstnere som Joakim og Niels Skovgaard. Højskolegrundtvigianismen trivedes fortsat på de store gamle højskoler som Askov, Vallekilde og Ryslinge og den nye Roskilde Højskole.

I 1898 dannedes Kirkeligt Samfund, der opførte Grundtvigs Hus i det indre København; det blev solgt i 1971, og Kirkeligt Samfund flyttede ind i Vartov i Farvergade, som det havde erhvervet i 1947. Grundtvigske højskoler og forsamlingshuse smykkedes ofte med nordiske navne såsom Breidablik eller Gimle og byggedes i tillempet gammelnordisk stil. En fløj af højskolegrundtvigianismen smeltede i 1900-tallet sammen med gymnastik- og idrætsbevægelsen.

Helgenerne mistede deres betydning med Reformationen i 1536, men levede flere steder videre i folketroen. I Sverige holdt man fast ved festen for Sankt Lucia. Lucia var en oldkristen helgen, hvis navn betyder lys. Hendes helgenaften opfattedes i middelalderen som årets længste – og derfor fuld af dæmoner og trolde. Optoget af unge piger med lys skulle holde dette borte. Skikken med optog d. 13. december blev taget op igen i 1920’erne og foregår nu bl.a. på skoler, plejehjem og i kirker. På billedet ses et luciaoptog med 50 piger på ARoS i Aarhus.
.

Videre læsning

Læs mere om Danmarks kultur og trossamfund

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om religion og trossamfund