Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
513529
Sted- og lokalitetsnummer
060402-190
Anlæg
Kapel, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Intet ejerlav og matr.nr. Gudhjem kapelruin. Det fredlyste mindesmærke består af kapellets rektangulære underparti i sin nuværende højde, hvis 1-1 3/4 alen tykke granitmure udvendig har en længde af 30 alen og en bredde af ca, 10,5 alen ved den vestlige ende og 10 alen ved den østlige. Udgangsåbningen er på den nordlige side. Ved den østlige ende i kirken findes det gamle stenalter, ca. 3 alen langt og 1,5 alen bredt. Fredningen omfatter desuden en jord- strimmel af 1 alens bredde omkring bygningen på alle 4 si- der. Senest 30 år efter fredlysningens dato (21. juli 1911) falder det indvendige rum ind under det fredlyste (d.v.s. sidste gravsted må sælges senest 10 år efter 1911, og kun på 20 år).

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKapelruin i by. 2 x 16 x 6 m. 16 m lang ØV. Indvendig 4,5 m bred. Mure 0,6-1,05 m tykke. Tykkest ved V-enden, smallest ved korenden. Indgang fra N ved NV-enden. Kor, 5 m lang (udvendigt mål) synes tilbygget senere. Alter granitstens opbygget, 1,9 m langt, 0,5 m højt, 1 m bredt. Øberste del dannet af et lag røde munkesten. 5 gravsten og gravsteder i midten af ruinen. 5 gl. gravsten står opstillet langs Ø-væggen omkring alteret. Murerne er skal opbygget af granitsten. Indre opfyldt med strand og munkesten. Murerne er optil 2 m høje, fleste dog under 1 m højt. Ruinens mure er bevokset med græs og vedbend, i V også tjørn bevoksning. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
1985
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRestaurering af murværk på skt. Anna kapelruin
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterLokaliteten mgl. data.
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links