Faktaboks

Kommune
Fredericia Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
341015
Sted- og lokalitetsnummer
170304-114
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatr. vejareal, amtslandevej 502 Borup-Kolding ved 14,2 km stenen. Gudsø Bro. Broen, der er opført af fint tilhugne granitsten, består af et ca. 12 m langt og ca. 6 m bredt tøndehvælvet gennemløb. Brobuens maximale frie højde over åløbets bund er ca. 2,75 m. På stikstenene over broen er på den sydlige facade indhugget "GUDSØE BROE" og på den nordlige facade FR MDCC VI CXX (?) I. Fra facadens fire hjørner udgår fløjmure, ligeledes sat af fint tilhugne granitsten. Fløjmurenes højde aftager udefter, således at de er højst 10 skifter ved facaderne, og lavest, 6 skifter ved enderne. Bredden af den samlede brokonstruktion er ca. 13 m. En asfalteret vejbane fører over broen, og ved hver side står 4 vejafmærkningssten, der bærer et jernrækværk.

Undersøgelseshistorie

1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBroen fundet i samme tilstand som tidligere beskrevet. Afsætning: Omtrentlig lokalisering.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links