Ved Illebølle på Midtlangeland ligger voldstedet Guldborg Banke. Anlægget ligger på topfladen af en ca. 25 m høj hatbakke, hvor der langs randen er anlagt en lav vold, der har været forsynet med en palisade. Et areal på i alt ca. 3.000 m2 har været omkranset af randvold og palisade, men intet tyder på, at der har været opført permanent bebyggelse inden for volden. Arkæologiske undersøgelser på borgområdet har vist, at der i 1100-tallet har været kamphandlinger på stedet. Ved den lejlighed er palisaden og porten blevet brændt ned, og der er fundet skeletdele fra mindst 36 mænd, kvinder og børn. To af disse, en mand og et barn på omkring 12 år, var sammen med en hest tilsyneladende blevet ofret af sejrherrerne. I mandens arm sad en pilespids af vendisk type, og traditionen med menneske- og hesteofringer peger ligeledes i retning af, at angriberne var vendere.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Langeland Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder