Gunderslevholm forener barokkens overdådighed med klassicismens enkelhed. Den nuværende hovedbygning blev opført i 1729 af egnens største godsejer, Carl Adolph von Plessen, i periodens barokstil, men blev i 1787 ombygget i klassicistisk stil. Bygningen består af et enkelthus i to etager med hvidpudsede mure, sort valmtag og sandstensdekorationer. Det indre fremstår stadigvæk i udpræget barok med værelserne samlet om den lyseblå vestibule i husets midte med baroktrappe og imponerende stukloft. Udenfor skråner park og lindetræsalléer ned mod Suså, og over for hovedbygningen er en imponerende trelænget avlsgård i bindingsværk.

Gunderslevholm kendes fra begyndelsen af 1300-tallet. Siden har en række af danske adelsslægter på skift sat præg på stedet, herunder Grubbe, Gøye og ikke mindst von Plessen med det nuværende anlæg. Gunderslevholm har siden 1803 tilhørt de Neergaard-slægten. I dag drives godset ved Claus de Neergaard med land- og skovbrug samt jagt-, kano- og boligudlejning.

I 1340’erne var Valdemar Atterdag i færd med at tilbageerobre landet og dets borge fra de holstenske grever og deres allierede. Således blev Gunderslevholm indtaget og ødelagt af kongens hær i 1345. I parken Gunderslevholm ligger voldstedet til herregårdens forgænger. På den store uregelmæssige banke på ca. 200 x 50‑80 m har der ligget en borg eller befæstet gård. Fra skriftlige kilder vides det, at det oprindelige Gunderslevholms fæstningsværker blev anlagt i løbet af 1330’erne, men fik en kort levetid, da de blev ødelagt, og besætningen hugget ned af kongens mænd i 1345.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Næstved Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder