Parti fra Gyldenløveshøj, som ligger i Højbjerg Skove. Højen er opkaldt efter Ulrik Frederik Gyldenløve, der var søn af Frederik 3. og ejer af det nærliggende Skjoldenæsholm.
.

Nordvest for Jystrup ligger det sammenhængende skovområde Højbjerg Skove (573 ha), der indeholder seks sammenhængende mindre skove. I nordlig retning ligger den separate Mortenstrup Skov (164 ha). Skovene ejes af Svenstrup Gods. Skovene ligger på en stor randmoræne i et meget kuperet landskab, hvor jordbunds- og vækstforhold skifter meget. Mange steder når bakkerne over 100 m. Skovene er blandingsskove med stor variation, og der findes mange af de træarter, som dyrkes i dansk skovbrug. Især findes et stort udvalg af nåletræer.

I skovene er der registreret 270 plantearter, bl.a. miliegræs, skovmærke, skovsyre, småblomstret balsamin, skovgaltetand, alm. guldnælde, hvid anemone og skovhullæbe. Insektlivet er ganske rigt og omfatter bl.a. en række dagsommerfugle som nældesommerfugl, det hvide c, skovrandøje og kejserkåbe. I skovområderne er der set 80 forskellige fuglearter, og skovene er levested for den sjældne hasselmus.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Ringsted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove