Danmarks øverste domstol Højesteret blev oprettet i 1661 af Frederik 3. som den enevældige konges domstol. Med Grundlovens indførelse blev domstolene en uafhængig tredje statsmagt, som kan træffe afgørelser i straffesager og i retssager mellem borgere indbyrdes. Desuden kan Højesteret kontrollere, at forvaltningsmyndigheder overholder loven, og at lovgivningsmagten overholder Grundloven. I 2019 havde Højesteret 18 dommere og afgjorde knap 300 sager.

Højesteret har, siden Retsplejeloven trådte i kraft i 1919, haft lokaler på Christiansborg med hovedindgang i Prins Jørgens Gård 13. Den er landets højeste domstol og sidste appelinstans.

.

Videre læsning

Læs mere om offentlig administration, uddannelse samt sundhed- og socialvæsen

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked