1844-70 udkom Prospecter af danske Herregaarde, som var det første store værk om de danske herregårde. Landskabsmaleren Ferdinand Richardt illustrerede i alt 240 herregårde, og historikerne Tyge Becker og C.E. Secher stod for beskrivelserne. Her ses Richardts prospekt af Højris før ombygninger i midten og slutningen af 1800-tallet, hvor Højris fik et nygotisk udtryk med kamtakkede blændingsgavle og et højt spirprydet tårn.
.

Højris ved Salling Sund kendes fra 1413 og har en kompliceret bygningshistorie. I middelalderen stod der et stenhus omgivet af voldgrave. Anlægget blev udvidet med tre bindingsværksfløje i slutningen af 1500-tallet, og stenhuset, nu som vestfløj, blev ombygget til hovedhus, senere kaldet Riddersalsfløjen. I løbet af 1800-tallet forsvandt det meste af dette anlæg. I 1859 opførtes en ny vestvendt hovedfløj, senere kaldt Havefløjen, og et højt sydvendt porttårn. I de tilbageværende tre fløje indgår fundamenter, og i sydfløjen betydelige murrester af de ældre bygninger. Det hele blev søgt ensrettet 1875-76 ved arkitekten August Klein. Resultatet blev et nationalromantisk, nygotisk anlæg med kamtakkede gavle og forskellige murdekorationer.

Omkring 1990 lod ejeren, Vibeke von Schwerin, parken åbne for offentligheden, og efter en begyndende restaurering blev også hovedbygningen åbnet for publikum som et »oplevelsescenter«. Det udviklede sig hurtigt til et populært turistmål på Mors, men i 2016 lukkede oplevelsescenteret, og Højris blev atter en privat landbrugsvirksomhed med et landbrugsareal på godt 400 ha.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Morsø Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links