Højskolen Snoghøj ligger for foden af den gamle Lillebæltsbro, hvorfra en færge i mange år transporterede folk over bæltet.
.

Højskolen Snoghøj ved den gamle Lillebæltsbro blev bygget i 1913, efter at ejeren af Snoghøj Færgegård, Ragnhild Meldola, gav en del af sin grund samt tilskud til opførelsen og driften af en fiskeriskole. Gymnastiklæreren og grundtvigianeren Jørgine Abildgaard købte sammen med læreren Anna Krogh højskolen i 1924 og indviede den efter bl.a. etableringen af en stor gymnastiksal som Snoghøj Gymnastik- og Folkehøjskole i 1925. I 1933 opførtes en kirkesal tegnet af Harald Lønborg-Jensen. Den blev brugt til morgensang og søndagsgudstjeneste med prædiken fra Abildgaard selv. Da det endnu ikke var lovligt for kvinder at uddele nadveren, blev der dannet en frimenighed med Abildgaard som præst. Efter Abildgaards fratræden var skolen i årene 1958‑99 nordisk-europæisk højskole, bl.a. under ledelse af juristen Poul Engberg, der også fungerede som præst for den til skolen knyttede frimenighed. Gudstjenesterne ophørte i 1973.

Efter i en kort periode fra 1999 at have profileret sig med undervisning i it har skolen siden ca. 2003 fokuseret på musik og fra 2016 på teater, musical og scenografi under navnet Scenekunst Højskolen Snoghøj.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Fredericia Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg