Højslev Stationsby har en befolkning på 2.812 og et areal på 221 ha. Byen ligger ca. 5 km øst for Skive og er sammenvokset med bebyggelsen Nørre Søby mod sydøst. Dette landskab nær Hovedstilstandslinjen fra sidste istid er afvekslende. Selve byen ligger 10‑15 m.o.h. på en hedeslette, der både mod øst og vest omgives af lavereliggende littorinaflader. Sydvest for byen ligger den 750 ha store tørlagte og opdyrkede Tastum Sø. Hele området afvandes mod nord til Skive Fjord 2 km fra byen.

Højslev Stationsby, der har taget navn efter kirkelandsbyen Højslev 4 km mod nordøst, ligger først og fremmest mellem den gamle landevej Viborgvej og den nyere omfartsvej Ny Viborgvej. Her ligger også det store teglværk, der åbnede i 1879. Fra bymidten med kro og station fører Søbyvej til byens sydlige dele, der består af dels et mindre parcelhusområde langs vejen, dels et erhvervsområde, der bl.a. rummer en skrotplads for vindmøller.

Stednavnets betydning

Den ældst kendte kilde til navnet Højslev er fra *1231, hvor formen Hoghæslef optræder. I senere kilder findes former som Høgesløf (1346), Høwsløff (1483) og Høgsleff (1664). Navnet er sandsynligvis sammensat med adjektivet høj i superlativ, højest. En ældre tolkning af forleddet som mandsnavnet gammeldansk *Hø̄–kir er ikke foreneligt med stednavnets ældste overlevering. Efterleddet er substantivet lev med betydningen »arvegods«. Navnet sigter således til det højeste eller højest beliggende arvegods.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Skive Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer