Befolkningsudviklingen i Højslev Stationsby 1921‑2018.

.

Højslev Stationsby er vokset op omkring stationsbygningen fra 1864. Da udtørringen af Tastum Sø begyndte i 1869, blev der indrettet et marketenderi for arbejderne i nogle skure ved stationen, og i 1871 blev der opført en kro på stedet. Højslev Teglværk, der blev etableret i 1879, var også et vigtigt grundlag for byens opkomst. En egentlig bydannelse med fastboende handlende og håndværkere blev dog først en realitet i 1890’erne, og i dette årti kom også andelsmejeri, andelsfoderstofforretning, eksportslagteri, læge og dyrlæge. Desuden blev der anlagt endnu et teglværk i 1898, og i 1899 beskæftigede de to fabrikker i alt 68 mand, som fremstillede ca. 20.000 teglsten om dagen.

Mellem 1906 og 1921 voksede Højslev Stationsby fra 302 til 555 indbyggere. I disse år nåede byen op på ca. 15 håndværksfag, hvoraf langt de fleste dog kun var repræsenteret af en til to virksomheder. Byen fik også en borger- og håndværkerforening i ca. 1905. Ellers var foreningslivet præget af en række afholdsforeninger. Flere entreprenører havde stor betydning for byens udvikling i de første årtier. Vigtigst var Christen Sørensen, som både var kroejer og havde andel i begge teglværker. Desuden tog han initiativ til, at byen fik el- og vandværk.

Efter 1920 indtrådte en befolkningsmæssig stagnation, der varede indtil ca. 1945, hvorefter Højslev Stationsby igen var i vækst. I 1960 havde byen 1.132 indbyggere. Teglproduktionen ophørte midlertidigt i 1928 pga. Skive Banks krak, og i 1930’erne led teglværkerne under krisen i byggebranchen. Det lykkedes dog at fastholde teglproduktionen i Højslev Stationsby. Derudover har byen bl.a. haft et cementstøberi, en møbelfabrik og et maskinsnedkeri. Byen fastholdt en bred vifte af handels- og håndværksvirksomheder indtil 1960’erne, hvor den voksende bilisme fjernede grundlaget for mange små forretninger så tæt på Skive.

Befolkningsvæksten fortsatte efter 1970, hvor byen i stigende grad udgjorde en forstad til Skive og var præget af store parcelhuskvarterer. I 2004 havde byen 1.923 indbyggere. Højslev Teglværk, der i 1982 blev en del af Randers Tegl-Gruppen, var stadig af stor betydning.

Videre læsning

Læs mere om Højslev Stationsby

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie