Det nordlige Høng, 2020. Den oprindelige landsby lå omkring Hovedgaden nord for Odinsvej; siden er bymidten rykket sydpå mod stationen, som stadig har togforbindelse til Slagelse og Tølløse. At Høng er en skoleby, fremgår tydeligt af de fem skoler, der ses på kortet. Byens største bygning er dog den i 2011 forladte fabrik ved Østergade, der i dag bl.a. anvendes af Nettolager.
.

Høng, som ligger 23 km sydøst for Kalundborg og 12 km nord for Slagelse, har en befolkning på 4.269 og et areal på 3,0 km2. Hovedaksen er den gamle Slagelsevej, der fortsætter som Hovedgaden. Fra en højde på 30 m.o.h. falder terrænet herfra vestpå ned til en smeltevandsdal kun 3 m.o.h. Jernbanens linjeføring langs Hovedgaden ledte 1900-tallets stærke byvækst mod syd, nord og øst, og vest for banen er kun opstået et mindre parcelhus kvarter. Et stort butikscenter er placeret øst for stationen. Byens boliger er især parcel- og rækkehuse; de nyeste ligger i udkanterne og præges især i øst af gruppevis ensartethed. Nordøst for byen produceredes ost frem til år 2000, og en produktion af hospitalssenge midt i byen forsvandt i 2011. Langs banen mod syd ligger et mindre erhvervskvarter, og et nyt er udlagt, men foreløbig næsten ubenyttet. Høng får fjernvarme fra halm- og flisforbrænding samt fra 3 ha med solvarme placeret lige vest for stationen. De offentlige institutioner er spredt over byen; helt i syd opføres i 2021 et botilbud.

Stednavnets betydning

Stednavnet Høng er tidligst nævnt *1215‑41 (1202‑41) i formen Høyng. Den ældste originalform er 1316 Hyyingæ, og i et dokument dateret 1377 er formen Høing. Yngre former er fx 1482 Hyenghe, 1539 Hynge, og matriklen 1664 har formerne Høng og Hønge. De ældste former viser, at navnet er dannet som en inge‑ afledning vist nok af substantivet gammeldansk * »høj«. Det afledte ord i en sådan dannelse er karakteriserende for lokaliteten, og stednavnets betydning er antageligvis »det høje sted«.

Mere om stednavne i kommune

Videre læsning

Læs mere om byer i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer