Befolkningsudviklingen i Hørning 1921‑2019.

.
På Aage Pedersens fabrik, Hørnings Kemiske Fabrikker, senere med navnet Kemisk Teknisk Fabrik, på Skanderborgvej i Hørning bliver der pakket buddingpulver. Fabrikken havde en varieret produktion, idet der også blev fremstillet musekorn, madkulør, geværolie m.m. Foto fra 1948.
.

Hørning består af to byer: en landsby og en stationsby lidt nede ad skråningen. Landsbyen opstod omkring en kirke fra 1100-tallet, men fund af en runesten og en rig kammergrav fra vikingetiden viser, at området allerede i oldtiden var vigtigt.

Frederik 4. lod i 1720’erne en rytterskole opføre. En voldsom brand hærgede i 1859, og ni gårde og 14 huse nedbrændte. Ved genopbygningen blev flere gårde flyttet ud på markerne, hvilket ændrede landsbyens udseende.

I 1868 blev jernbanen Fredericia-Aarhus ført syd om landsbyen, og en ny bydel opstod, hvor stationen blev anlagt. I de første 50‑80 år efter jernbanens anlæggelse udviklede stationsbyen sig med nye boliger og erhverv, mens landsbyen Hørning stagnerede. Befolkningstallet lå i 1921 på 231, og dette var i 1950 vokset til 721. Forholdet mellem de to bydele ændrede sig i løbet af 1960’erne og 1970’erne, idet der opstod parcelhuskvarterer nordøst og sydvest for Gammel Hørning, mens udviklingen gik i stå i stationsbyen.

I samme periode blev der anlagt et industrikvarter langs hovedvejen med tæppefabrikken Weston (grundlagt 1948) som den største virksomhed. Der kom i 1965 nyt rådhus og i 1967 et butikscenter, som over de næste 20 år blev udbygget. Byens kro, der havde rødder tilbage til 1700-tallet, måtte i 1953 vige pladsen for en udretning af hovedvejen, men en ny kro blev opført ved den nye vej.

I 1979 var det slut med togstop ved Hørning Station, og stationsbygningen blev nedrevet i 1983. Afviklingen satte sit præg på stationsbyen, hvor butikker lukkede, mens Gammel Hørning voksede. Efter år 2000 var der ikke flere ledige byggegrunde i Gammel Hørning, og i stedet begyndte man at bygge syd for stationsbyen, som atter blev aktiv, da der fra 2003 igen stoppede tog i Hørning. Placeringen tæt på Aarhus og med transportmuligheder med bus, tog og motorvej gjorde byen attraktiv at bosætte sig i. Hørning var i perioden 1962-2006 administrationscenter i Hørning Kommune.

Videre læsning

Læs mere om Hørning

Læs også om

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie