De farvede dele af søjlerne viser gennemsnittet af temperatur, antal solskinstimer og nedbør i Hørsholm Kommune for perioden 2006‑15 set i forhold til landsgennemsnittet, som er angivet med DK. Øverste og nederste tal i hver søjle angiver hhv. de højeste og laveste gennemsnit, der i samme periode er målt i nogen dansk kommune.

Baseret på data fra DMI

.

Hørsholm Kommune når i øst ud til Øresund, mens den i sydvest støder op til Sjælsø. Sammen med skovområderne medfører de to store vandområder, at temperaturvariationen i kommunen er forholdsvis lille. Kommunen påvirkes dog let af temperaturen på det nærliggende svenske fastland, selv om Øresund dæmper den værste varme og kulde. Samlet set ligger temperaturen i Hørsholm Kommune en smule over landsgennemsnittet, og ingen måneder skiller sig ud.

Nedbøren ligger en smule under landsgennemsnittet. I juni placerer kommunen sig dog blandt landets ti vådeste, men det skyldes det voldsomme regnvejr, som ramte store dele af Nordsjælland i juni 2009.

Antallet af solskinstimer er en smule over landsgennemsnittet. Det gælder især i de lyse måneder, hvor Øresund dæmper skydannelsen, og i august opnår kommunen lige netop en tiendeplads blandt landets solrigeste kommuner. I vinterhalvåret er antallet af solskinstimer derimod ret begrænset, og i både november og december placerer Hørsholm Kommune sig blandt landets ti solfattigste kommuner.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hørsholm Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Klima

Eksterne links