Landsbyen Hørve med middelalderkirke grænsede mod øst ned til Lammefjord indtil fjordens inddæmning 1873‑74. Den blev udskiftet i 1798, hvor syv ud af 16 gårde blev i den gamle landsbykerne. Den store udvikling kom med åbningen af Odsherreds Jernbane i 1899.

Hørve Station blev placeret på skellet mellem landsbyerne Hørve og Vejleby og blev startskuddet til Hørve Stationsby. I 1919 blev stationsbyen også hjemsted for Hørve-Værslev Jernbane. Hørve fik kloakering i 1906, vandværk i 1907 og elværk. Hørve Stationsby voksede i løbet af 1930’erne og 1940’erne sammen med den gamle landsby. I løbet af 1960’erne og 1970’erne voksede Hørve tillige sammen med Vejleby. Byens indbyggertal steg derfor fra 441 indbyggere i 1921 til 1.098 i 1965. Der kom hotel (1921), bankfilialer og flere fabrikker, bl.a. sildefabrikken Lykkeberg i 1958, ligesom velfærdsinstitutionerne blev udvidet med teknisk skole (1925), skole med kursus til præliminæreksamen og bibliotek (1948), idrætsanlæg og kommunekontor.

Hørve havde ved indgangen til 1970’erne 1.139 indbyggere, som blev til 2.055 i 1981 og til 2.380 i 2006. Mange af de nye beboere bosatte sig i de parcelhuse, der voksede frem i løbet af 1970’erne. Tilvæksten medførte også, at Hørve fra 1970’erne bredte sig mod vest mod landsbyen Vallekilde. Hørve fik børnehave (1970), kultur- og idrætscenter (1970) og plejecenter (1978).

Videre læsning

Læs mere om Hørve

Læs videre om

Se alle artikler om Byhistorie