Den 9 ha store Haderslev Dampark er anlagt på opfyldt jord i Haderslev Dam. Møllestrøm, der forsyner parkens 4,5 ha store indre dam med vand, krydses af to større broer. Nær den inderste af disse blev Jørgen Gudmundsen-Holmgreens bronzeskulptur "To drenge" opstillet i 1965.
.

Allerede før Haderslev Dampark, byens største park, i 1922 blev udført ved havearkitekt Erik Erstad-Jørgensen, lå den gamle Klosterkirkegård på et firkantet plateau omkranset af lindetræer. Ved anlæggelsen af en omkørselsvej blev parken udvidet og ændret efter forslag af arkitekt Tyge Hvass og havearkitekt Troels Erstad, så der fremkom en sø omgivet af plæner og særhaver. Havearkitekt Eywin Langkilde arbejdede siden med parken og tilføjede et solur bestående af 11 granitsøjler. Herudover er der en række mindre anlæg i byen, bl.a. Kløften, der rummer rester af den gamle landevej til Kolding og har karakter af hulvej flankeret af rækker af gamle træer. Vest for byen ses den store banke Bøghoved, der med sin karakteristiske kuppelform præger bybilledet. Det var Johan Sigismund von Møsting, amtmand i Haderslev 1789‑1804, der lod banken beplante med bøgetræer.

Videre læsning

Læs mere om Haderslev

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur