Det centrale Hadsten, 2019. Søndergade-Nørregade var gennemfartsvej, indtil jernbaneoverskæringen sløjfedes, og den højtliggende Skanderborgvej-Randersvej åbnede. Bløde trafikanter kan færdes mellem midtbyens to dele ad en tunnel fra forretningsgaden Søndergade til Østergade med Hadsten Centret. Lilleå ses helt i sydvest, og her ligger Hadsten Kulturhus Sløjfen. Nord for Byskoven midt i kortet ligger det store campusområde med Den jydske Haandværkerskole, Favrskov Gymnasium og Hadsten Skole.
.
Hadstens handels- og serviceaktiviteter er koncentreret i den nordligste del af Søndergade i området sydvest for stationen. På fotoet ses handlende og forbipasserende en kølig martsdag i 2019. Herudover ligger der et mindre handelsområde umiddelbart nord for stationen.
.

Hadsten har en befolkning på 8.134 og et areal på 5,4 km2. Byen har station på banestrækningen Aarhus-Randers, og den ligger 21 km nordvest for Aarhus og 15 km syd for Randers i en dyb smeltevandsdal med stejle sider. Bybilledet er præget af både det kuperede terræn og banen, der opdeler byen i to omtrent lige store dele, kun forbundet ved stationen og af Vestre Ringvej i byens udkant. Gennem dalen slynger Lilleå sig med et nordvestligt forløb til Gudenå ved Langå. Arealerne langs åen fungerer som en grøn kile gennem byen, kun afbrudt af forretningskvarteret omkring stationen. Bebyggelsen har bredt sig fra dalbunden ca. 15 meter over havet, op over skrænterne og ind på det opdyrkede, omgivende plateau i 45‑75 m’s højde.

Bydelen med stationen ligger mod nordøst. Mod sydvest ligger Neder Hadsten med erhvervskvarterer, der er vokset sydpå til den gamle kirkelandsby Over Hadsten. Hadsten har gode trafikforbindelser til Aarhus. Boligkvartererne, som stadig udvides, er domineret af parcelhuse.

Hadsten Skov, også kaldet Byskoven, ligger midt i Hadsten og blev fredet i 1940.

Betydning af bynavnet Hadsten

Den ældst kendte kilde til navnet Hadsten er fra *1432, hvor formen Halstiern optræder. I senere belæg findes former som Hadsteen (*1458), Hadsternne (1543) og Hadsteen (1688). Navnet er sandsynligvis sammensat af det gammeldanske adjektiv hall, der betyder »skrå«, og substantivet stjern, som betyder »pande«, og som i stednavne betegner et fremspring i landskabet. Navnet betyder således »det skrå fremspring«. De oprindelige navnebærere Over og Neder Hadsten er i dag sammenvoksede med stationsbyen.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer