Hadsten Husholdningsskole blev opført 1923. Den virkede som husholdningsskole indtil 2013, hvor den blev til Linieskolen, en fri fagskole, der retter sig til de unge, som ikke går direkte på en ungdomsuddannelse. Skolen har nu hovednavnet Hadsten Fri Fagskole, og her kan eleverne tage 10. klasse eller vælge mellem forskellige erhvervsforløb, som fx Food eller Care inden for rammerne af en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) eller en erhvervsgrunduddannelse (EGU). Skolen har et kostskolemiljø, hvor der er mange fritidsmuligheder ved siden af skolelivet.

Videre læsning

Læs mere om uddannelse i Favrskov Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg