Som stationsby præges Hadstens midtby af stationsbygningen, som åbnede i 1862, og af 2‑3-etagers ejendomme i røde teglsten. Især i den nordlige del af Søndergade og langs Østergade er mange af de oprindelige stationsbyhuse bevaret. Gadebilledet er præget af sammenbyggede byhuse, hvis facader understreger gadeforløbet. Byen er opdelt i kvarterer, der hver på sin måde repræsenterer den tidsperiode, hvor bebyggelsen er opført.

Videre læsning

Læs mere om Hadsten

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur