Hadsundvejens Skole ligger på Gammel Hadsundvej 3 i Randers Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Hadsundvejens Skole, der er højt beliggende på et trekantet grundstykke, består af selve skolebygningen og parallelt hermed en mindre, fritliggende gymnastikbygning. De to bygninger er mod syd forbundet ved en mur med port og mod nord ved en lav toiletbygning, hvorved der opstår en lukket skolegård. Øst for skolebygningen er de tidligere skolehaver udlagt til asfalteret skolegård, foruden at man nyligt har opført en bygning med fritidsordning på arealet. Selve skolebygningen er en solid, toetages bygning med høj kælder, opført i rød blankstensmur med dekorativt mønstermurværk og bygningsdetaljer i granit. Valmtaget er teglhængt med sortglaserede tagsten og udstyret med fem kraftige skorstene samt en række store, originale ovenlysvinduer til loftsetagens lokaler. Skolens symmetrisk opbyggede vestfacade har – som markering af de bagvedliggende trapperum – to siderisalitter med fronton. I hver risalit findes en to-fløjet, lakeret trædør med vindue, overvindue og granitindfatning, kronet af indskiftsplade og et lille "halvtag". Skolens vinduer – der overalt er de originale – er to-, fire- eller seksrammede, småsprossede vinduer med hvidmalet træværk i granitomfatninger.

Indvendigt har skolen i de helt store træk bevaret den oprindelige plan med to sidestillede trapperum med tværgående forstuer, der sammen med trapperne har dannet "kerne" i skolens dispositionsplan som de centrale fordelingsrum. Fra forstuerne er der på hver etage adgang til fire klasselokaler, d.v.s. otte klasselokaler i alt på hver etage, hvoraf de fire midterste er parvist forbundne med originale fyldingsdøre med bagvedstillede, nye branddøre. Mellem klasselokalerne i bygningens gavle er endvidere et smalt, ét fags lokale, der oprindeligt har fungeret som kontorer, lærerværelser til hhv. de mandlige og kvindelige lærere, bibliotek og "lægeværelse". Bortset fra stueetagen ved den sydlige trappe er den bageste del af alle etagernes forstuer, der oprindelig stod i åben forbindelse med trapperummet, imidlertid inddraget ved en ny skillevæg til ét eller flere ekstra lokaler, hvorved den oprindelige idé om et fælles garderobe-/opholdsrum med vaskekummer og knagerækker for fire klasser er gået tabt. Endvidere er skillevæggen mellem de kvindelige læreres værelse og det tilstødende klasselokale nedtaget, og der er indrettet ét stort lærerværelse.

Af skolens oprindelige indretning har man bevaret de fine trappeopgange med granittrin, smedejernsrækværk med håndlister i træ og panelbeklædte vægge. Forstuernes indretning er bevaret i forskelligt omfang. De sort-hvid ternede flisegulve er bibeholdt – sædvanligvis også i den del af rummet, der er inddraget i et nyt lokale – ligesom de røde murstensomfatninger omkring dørene, hvorimod forstuens oprindelige vaskekummer, panelbeklædning og knagerækker mange steder er fjernet, hvor denne del af forstuen er ombygget. Forstuernes oprindelige Monierhvælv er de fleste steder dækket af lydisolerende plader.

Klasselokalerne har nedhængte lofter, nyere linoleumsgulve og finérdøre, der virker fremmede for interiørets oprindelige udtryk. Enkelte oprindelige døre mellem de parvist placerede lokaler er dog bevaret tillige med flere af lokalernes originale, indbyggede skabe. Loftsetagen har været indrettet til tegne- og sanglokaler og derimellem et par almindelige klasselokaler, men er i dag nyindrettet alene til faglokaler med de originale ovenlysvinduer, nye linoleumsgulve, nye finérdøre og nye faste møbler og skabe. Kælderetagen, hvor man tidligere fandt skolekøkken, sløjdlokale og pedelbolig m.v. er ombygget. Gymnastikbygningen er en mindre, én-etages bygning i rød blankstensmur med kvadrede hjørnelisener, mønstermurværk og med sortglaseret valmtag med en enkelt, dekorativt snoet skorsten.

Bygningen har i sydgavlen en midtrisalit med en reliefprydet fronton og i nordgavlen en udbygning med omklædningsfaciliteter. Gymnastikbygningen har bevaret de oprindelige indgangsdøre i lakeret træ og de originale, højtsiddende vinduer med småsprossede ruder i hvidmalet træværk. Indvendigt rummer gymnastikbygningen en lille forstue med flisegulv, mørkt træloft og en stejl trætrappe til salens tidligere balkon samt selve gymnastiksalen, der har nyt bræddegulv samt ribber langs langsiderne. Salens åbne balkon i den sydlige ende er blevet tilmuret, balustrene nedtaget og det bagvedliggende balkonrum inddraget til depot. Salens mørke bræddeloft er blevet beklædt med lydisolerende, hvidmalede plader mellem de fortsat synlige, mørke bindbjælker med bemalinger. Den sydlige spærremur mellem skolen og gymnastikbygningen, der sammen med den nordlige retiradebygning omslutter skolegården, er en høj, rød blankstensmur med blændinger og kvaderlisener og en afslutning af skråtstillede, sortglaserede teglsten. Muren har en tredelt port med smedejernsgitter. På den indvendige side af muren er det oprindelige, stolpebårne halvtag nedtaget. I gårdens nordlige ende lukkes gården af en nyere toiletbygning, som har erstattet den oprindelige retiradebygning med 18 separate toiletter med fyldingsdøre. Skolen fremtræder vel vedligeholdt både ud- og indvendigt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links