Ved Hagenør ud for Børup Skov ligger klinten, hvor Hagenørprofilet er blottet. Her ses laguneaflejringer i form af sort, organiskholdigt ler, som overlejres af vekslende lag af ler og sand. Disse lag blev aflejret bag en barriere, mens der foran barrieren blev aflejret sand med små bølge- eller strømribber. Op gennem profilet bliver lagene mere grovkornede, hvilket viser, at kysten gradvis er blevet udbygget mod havet. Flere steder er der tegn på, at sandet er bragt ind i lagunen ved overskylning eller under storme. Mange af lagene indeholder gravegange fra forskellige organismer, hvilket understreger de marine forhold. Klinten ved Hagenør indgår i fredningen af Hagenør Slotsbanke (Hønborg Voldsted) fra 1985 og 2002.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Fredericia Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster