Det adelige borganlæg Hagerup ved Jørlunde stammer måske helt tilbage fra 1170, hvor Skjalm Hvides datter Margrete (Magge) Skjalmsdatter skænkede »Hagetorp Ore« til Sorø Kloster. Borganlægget er i dag overpløjet, men lå oprindelig yderst på en landtange, som fra nord strakte sig ud i den nu udtørrede Hagerup Sø. En voldgrav beskyttede borgen ind mod land, men i dag er der kun en svag lavning tilbage. Fra 1367 kendes de adelige ejere af herregården Hagerup, og de kan følges op til 1492, hvor den blev skænket til domkapitlet i Roskilde. I 1562 overgik Hagerup til kronen, som bortforpagtede den som en almindelig fæstegård. Borgen afløstes af en firlænget gård, der blev udflyttet omkring år 1800.

Hagerup er udgravet ad flere omgange siden 1980. Der er således fundet rester af tre hustomter på stedet, heriblandt et kraftigt fundament til et stenhus på 8,5 m × 6 m med en velbevaret brolagt gulvflade opført i den urolige tid i første halvdel af 1300-tallet. Der er desuden fundet en bindingsværksbygning og en grundmuret teglbygning fra 1500‑1600-tallet. Området ved Hagerup er tillige blevet afsøgt med metaldetektor. Herved fremkom flere hundrede mønter og genstande, hvoraf de ældste kan dateres til vikingetiden. Fundspredningen viser desuden, at den ældre bebyggelse dækkede et noget større areal end tidligere antaget.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder