Hages Gaard (del af)
.
Hages Gaard (del af)
.
Hages Gaard (del af)
.
Hages Gaard (del af)
.

Hages Gaard (del af) ligger på Billedhuggerstræde 2 (tidl. Ved Stranden 2) i Vordingborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Omkring år 1825 blev østre sidehus opført i én etage langs Billedhuggerstræde, der oprindeligt blot var en sti ned til Stege Nor, men som efterhånden udviklede sig til et egentligt stræde. Sidehuset blev indrettet til lo og lade, og senere også til viktualierum og iskælder. Huset blev formentlig forhøjet omkring år 1900. Baghuset blev opført i 1829 i én etage af kampestensgrundmur med tegltag, og var indrettet til stald og lo. Huset blev formentlig forhøjet omkring år 1900. I 1970'erne blev bygningen afkortet til cirka halvdelen af den oprindelige længde. I begyndelsen af det 21 århundrede er den nedrevne del blevet genopført, denne del er ikke omfattet af fredningen, og alle længer blev indrettet til boliger.

Beskrivelse

Hages Gård ligger i den vestlige ende af Storegade ned mod havnen. Hages Gård består af et forhus, to sidehus og et baghus, der ligger omkring et græsklædt og flisebelagt gårdrum. Sidehuset ligger ud mod et smalt stræde og baghuset ligger ud mod en parkeringsplads. Den søndre del af baghuset er nyopført og er ikke omfattet af fredningen. Forhuset og det vestligste sidehus har sin egen fredningssag. Side- og baghus er opført i to etager. Underetagen er af gulmalet, pudset grundmur med sortmalet sokkel, mens overetagen har rødmalet, lodret bræddebeklædning, der er afsluttet af en bræddegesims. Et vandretløbende, pudset gesimsbånd deler over- og underetagen. Heltaget er hængt med røde vingetegl, enkelte steder sidder nyere ovenlysvinduer. I facaden sidder nyere revledøre og småsprossede vinduer med koblede termoruder. Mod gården sidder nyere småsprossede vinduer, glugger og glasdøre. En enkelt terrassedør i stueetagen har nyere revleporte foran. På første sal har glasdørene værn af én enkelt glasplade. Alle døre, vinduer og porte er rødmalede. Over to terrassedøre sidder to ældre, svungne sandstensoverliggere. I det indre er side- og baghus indrettet til boliger i tre etager med nyere køkken og bad. Der er nyere overflader i form af bræddegulve og pudsede vægge samt fritliggende bjælkelag. Øverst er indrettet en hems og her er synlige hanebånd og skråstivere.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved side- og baghus knytter sig til deres sekundære placering på den langstrakte grund, hvor de sammen med forhuset og vestre sidehus indgår i den samlede bebyggelse, der karakteriserer en traditionel købmandsgård med nære relationer til havnen. Herved understreger den samlede bygningsmasse og gårdrummet, trods nyere overflader, et historisk kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved side- og baghus knytter sig til deres nedtonede ydre med en delvis træbeklædning og funktionelt betingede åbninger, der vidner om deres anvendelse til blandt andet stald og lade. Side- og baghus bidrager desuden til købmandsgårdens imponerende størrelse, der fortæller om købmandsembedets sociale og økonomiske status i 1800-tallet. De bevarede svungne sandstensoverliggere over to af gårdsidens terrassedøre bidrager til oplevelsen af en historisk bygning.

Arkitektonisk værdi

Side- og baghus har et lagdelt og enkelt arkitektonisk udtryk karakteriseret ved lave, enkle murflader, brudt af funktionelle åbninger, træbeklædte overetager og høje, næsten ubrudte tagflader, og danner ved en homogen materialeholdning en tydelig kontrast til det pyntelige forhus. Bygningernes enkle fremtoning og placering bagest på grunden understreger det tydelige bygningsmæssige hierarki.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links