Halkær Voldsted er opstået i forbindelse med Margrete 1.s inddrivelse af gods og nedrivning af forsvarsværker, hvor voldstederne blev erstattet af lave og brede herregårdspladser afgrænset af voldgrave, hvor vægten blev lagt på det repræsentative. Halkær Voldsted, der ligger i bunden af Halkær Bredning i et naturområde syd for Sebbersund, er en af disse herregårdspladser.

Voldstedet består af en 47 × 58 m stor banke, delvis bevokset med træer og omgivet af en voldgrav, på hvis yderside der tillige ses rester af en ydervold i nord og øst. Da voldstedet ikke er arkæologisk undersøgt, er det udateret, og bygningernes karakter kendes ikke. I nyere tid lå gården Halkærs hovedbygninger på voldstedet, frem til de blev flyttet sidst i 1800-tallet. Ved nedrivningen blev der fundet middelalderlige tegl- og kvadersten, som formodes at være rester af de oprindelige bygninger på stedet. Halkær tilhørte Viborg bispestol i middelalderen, og i slutningen af 1300-tallet fik Peder Andersen Munk af Hedegård ansvaret for at opbygge Halkær på stiftets vegne. Ved Reformationen overgik Halkær til kronen, men allerede i 1544 blev det solgt til Niels Axelsen Rosenkrantz. Voldstedet blev fredet i 1971.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Aalborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links