På næsset Lunden i Tissø lå Hvideslægtens svagt befæstede herresæde, Hallenslevlund. Det nævnes i Absalon Andersen Hvides testamente, som er udstedt på stedet i 1284. I 1999 blev der fundet en seglstampe fra 1200-tallet, som har tilhørt stormanden Peder Ebbesen eller stormanden Peder Pedersen, begge fra Hvideslægten. Det følgende år udgravede Kalundborg Museum et 10 x 30 m stort romansk salshus af tegl (palatium) sammen med et 600 m langt grøftesystem. Grøfterne har indrammet en adgangsvej til huset, en større forplads og har tillige afsnøret den yderste del af næsset.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Kalundborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder