Det centrale Hals, 2017. Ved fjorden ligger byens mest markante vartegn: Hals Skanse og Hals Havn med færgeforbindelse til Egense syd for fjorden. Byens forretninger er koncentreret langs Midtergade umiddelbart vest for den nord-syd-gående hovedvej Østergade, der i nord forbindes til den øst-vest-gående hovedvej Strandvejen/Aalborgvej.

.
Lystfiskeri på havnen i Hals i juni måned, hvor især havørred, sild og hornfisk kan bide på krogen. Siden juni 2016 har de to udrangerede statsisbrydere Danbjørn og Isbjørn ligget til kaj i Hals, hvor de afventer salg.
.

Hals har en befolkning på 2.459 og et areal på 161 ha. Byen ligger 25 km øst for Aalborg på Vendsyssels sydøstligste hjørne ved Limfjordens munding i Kattegat. Den østlige del af fjorden, Langerak, er kun 1‑2 km bred, men mere end 10 m dyb i sejlløbet. Samspillet mellem strømmen i Limfjorden og materialevandringen i Kattegat skaber et dynamisk landskab. På Nordmandshage, sandrevet mellem sejlløbet og Hals, er der opstået permanente øer. Foran fjordmundingen ligger den gennemgravede sandbanke Hals Barre, der frem til 1883 kun lod sig besejle af skibe med indtil 3 m’s dybgang, men siden gradvis er uddybet til 10,4 m. Byen er anlagt kun 2‑3 m over havet på Littorinahavets helt jævne, flade bund, som drænes af talrige grøfter og skærmes af endnu flere læhegn. En femminutters tur med bilfærgen har siden 1961 forbundet Hals med Egense i Himmerland.

Fra torvet løber Midtergade, byens forretningsstrøg, mod nord til Aalborgvej. Den gamle bydel består mest af krogede gadeforløb med en- og toetages huse fra 1800-tallet; en del er opført efter en brand i 1814. Efter 2. Verdenskrig og især i 1960’erne og 1970’erne er anlagt parcelhuskvarterer både mod øst og vest, og et lille erhvervskvarter med bl.a. fjernvarmeanlæg er tilføjet mod nordvest. En eventuel byudvidelse vil ske i Hals Nordby.

Hals var et oplandscenter med havn og er nu især en boligby med udpendling, men beliggenheden tiltrækker også turister. Øst for byen, ud til Nordmandshage, ligger en golfbane, og mod nord et bredt bælte af fritidshuse op til Hou. At turismen har afløst fiskeriet, ses dog især på havnefronten. Den gamle havns lille bassin blev fyldt op, og lige øst herfor åbnedes et mere rummeligt i 1952. I 2003 blev dette suppleret, også mod øst, med et mindre jollebassin. Langs kajerne har tæt byggeri af lejligheder, butikker og restauranter givet havnen karakter af marina.

Byens silhuet domineres af den lange kirkes gotiske tårn. Det traditionelle vartegn var imidlertid et sæt enorme hvalkæber ved Torvet, som pga. sammenstyrtningsfare har måttet vige pladsen for en kopi i glasfiber.

Betydning af bynavnet Hals

Den ældst kendte kilde til navnet Hals findes i et islandsk kvad fra *ca. 970, hvor formen Hálse optræder. I senere kilder findes danske former som Hals (*ca. 1200), Haals (1202‑14), Halse (1362) og Halss (1496). Navnet er identisk med ordet hals, og det sigter til indsnævringen ved indsejlingen til Limfjorden, som ligger umiddelbart syd for byen.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Aalborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links