Mellem erhvervshavnen og jollehavnen i Hals ligger de små røde fiskerskure. Området bliver kaldt Lille Jomfru Ane Gade. Her kan man opbevare fiskegrejet, nyde en kold pilsner og betragte fiskermiljøet, mens isingen hænger til tørre. Hals Havn er den første havn i Limfjorden fra øst og ligger ved mundingen af fjorden.
.
Hals Skanse er anlagt ved Limfjordens udmunding i Kattegat, hvor der i 1600-tallet lå et mindre fiskerleje. Skansen var meget velplaceret i forhold til beskyttelse af den trafikerede indsejling til Limfjorden.
.

Den centrale del af Hals er ret tæt bebygget, flere steder i to til tre etager, og med flere officielle bygninger, købmandsgårde og embedsboliger for toldere og lodser.

Bebyggelsen i midtbyen fremstår meget blandet, både stilmæssigt og i forhold til højder, størrelser og opførelsesår. Særligt de centrale gader Midtergade og Havnegade samt Torvet er præget af stor forskellighed i bygningsmassen. På trods af den blandede bebyggelse fremstår Hals alligevel som et helstøbt bymiljø. Det skyldes især de karakteristiske byrum, der i højere grad minder om en lille købstad end om landsbyens mere åbne rum. Gadestrukturen er stort set bevaret siden midten af 1800-tallet. Det, der definerer byrummene, er bebyggelsestætheden, bebyggelsens placering i forhold til gadelinjen og de overordnede højder og volumener. Store, gamle træer, som har en markant placering i byrummene, er med til at give rummene karakter.

En karakteristisk bygningstype i flere af de ældste boligområder er vaskehusene, der har fået en særlig udformning med en »trempelkonstruktion«, så husene er i halvanden etage. Den lave overetage blev brugt til at tørre og opbevare bundgarn. Arkitektonisk har husene også fået en speciel udformning med deres særlige kombination af små og store støbejernsvinduer i karakteristiske formationer.

En del af toldvæsenets bygninger står endnu i byen. Det gælder bl.a. Toldboden i Havnegade, som er opført i 1899. Med sine to en halv etage er den en af byens vigtige kulturhistoriske bygninger. Den står i røde mursten med skifertag og et fremhævet parti på gavlen mod syd. Bygningen blev omfattende renoveret i 2016 og anvendes i dag til boliger.

Hals Kirke fra slutningen af 1400-tallet har erstattet en tidligere romansk teglstenskirke, der lå på stedet. Kirken, der er centralt placeret i byen, har skib og kor i et og er opført i munkesten. Senere tilføjedes et tårn mod vest samt et våbenhus og en tilbygning mod syd. Kirken står i dag hvidkalket med rødt tegltag.

Hals Skanse blev fredet i 1918 og er den eneste fredede bygning i Hals.

Videre læsning

Læs mere om Hals

Læs også om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur

Eksterne links