Solen sænker sig over den lavvandede Hals Sø, som genopstod i år 2000 efter at være blevet fuldstændig tørlagt i 1950’erne. Den genskabte sø skulle især opfange overskydende kvælstof fra landbruget, men har også øget områdets naturindhold. Allerede i 2003 husede den ti forskellige arter af undervandsplanter, mens mindst 3.605 trækfugle benyttede Hals Sø som rasteplads.
.

Hals Sø ligger syd for Assentoft i Randers Kommunes sydøstlige hjørne. For at skaffe jord til græsning og høslæt blev den lavvandede sø delvis afvandet i slutningen af 1800-tallet. Med statsstøtte foretog man i årene 1954‑59 en mere hårdhændet afvanding. Det Danske Hedeselskab, som stod for projektet, havde dog undladt at tage jordbundsprøver, og det viste sig snart, at søbunden var for blød. Så selv efter et par årtiers pumpning var det kun enkelte marker, der kunne dyrkes, mens resten henlå som brak- og græsarealer. Ud for pumpehuset opstod der endda en lille sø.

Som en del af Vandmiljøplan II genskabte Århus Amt søen i år 2000. Den fik en vandflade på 42 ha med en middeldybde på 1,7 m og en størstedybde på 3,5 m og var omgivet af ca. 3‑4 ha sumpområde og 7 ha våd eng. Søen afvandes via Alling Å til Grund Fjord, hvorfra vandet løber videre ud i Randers Fjord.

For at sikre et fornuftigt forhold mellem rovfisk og fredfisk blev der i 2002 og 2003 udsat 100.000 geddeyngel i søen. Gedderne reducerede især antallet af nipigget hundestejle, som sammen med skalle var den dominerende fiskeart i den nydannede sø. Siden er også aborre kommet til. Hals Sø har desuden fået en voksende betydning for fuglelivet, og fra 2001 til 2003 voksede antallet af rastende fugle fra 1.818 til 3.605. I 2001 blev der fundet en trafikdræbt odder på omfartsvejen nord for søen, hvilket kunne tyde på, at det sky rovdyr er ved at indfinde sig i området.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande

Eksterne links