Geologisk tidslinje for Halsnæs Kommune.
.

Kommunen er dækket af moræneler samt smeltevandssand og -grus, som blev aflejret under sidste istid, Weichsel. Langs kysten domineres de øverste geologiske lag af havaflejringer fra tiden efter istiden. Store dele af kyststrækningen ud mod Kattegat er dækket af flyvesand, mens der på kysten ud mod Kulhus Rende findes flere strandvoldssystemer. Omkring 50 m under istidsaflejringerne ligger lag af kalk fra Danien. Grundvandsindvindingen i kommunen sker fra lag af danienkalk samt fra istidslag af smeltevandssand og -grus.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Halsnæs Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Geologi

Eksterne links